KENAIKAN GAJI BERKALA

Kelengkapan Berkas
  1. Surat Pengantar dari Kepala Satuan Kerja.
  2. Berita Acara Rapat dewan kepangkatan.
  3. Fotocopy/ salinan sah SK Pangkat Terakhir.
  4. Fotocopy/ salinan sah SK Jabatan Terakhir.
  5. Fotocopy/ salinan sah Surat Kenaikan Gaji Berkala terakhir.
  6. Fotocopy/ salinan sah SKP tahun terakhir.Informasi

Berita

Links