PENINGKATAN STATUS

Kelengkapan Berkas
  1. Surat Pengantar dari Kepala Satuan Kerja.
  2. Fotocopy/ salinan sah SK pengangkatan pertama (CPNS)
  3. Fotocopy/ salinan sah SPMT
  4. Fotocopy/ salinan sah STTPL
  5. Fotocopy/ salinan sah SPT
  6. Surat Keterangan sehat dari Dokter penguji tersendiri
  7. Fotocopy/ salinan sah SKP (bulan penilaian dibuat berdasarkan SPMT, bernilai baik/minimal 76).
  8. Fotocopy/ salinan sah Ijazah (yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS dan dilegalisir pejabat berwenang)Gambar 1 : Prosedur Peningkatan Status

Peningkatan Status yang Lebih Dari 2 Tahun
  1. Fotocopy/ salinan sah SK pengangkatan pertama (CPNS)
  2. Fotocopy/ salinan sah SPMT
  3. Fotocopy/ salinan sah STTPL
  4. Surat Keterangan sehat dari Dokter penguji tersendiri
  5. Fotocopy/ salinan sah SKP selama 2 (dua) tahun terakhir.Profil PNS

 
Masukkan NIP Anda :


contoh : 19890109 200903 1 002
 

Informasi

Berita

Links