Nama : --
N I P : --
Pangkat/Gol : PEMBINA UTAMA MADYA ( IV/d )
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pendidikan : --