Nama : FITRI YULIANTI S.STP
N I P : 19800711 199912 2 001
Pangkat/Gol : PENATA TK.I ( III/d )
Jabatan : KASUBBID PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Pendidikan : STPDN (2003)